Lubivärv, struktuurne

Lubivärv on difuusne värv, mis tagab õigete materjalide koosluses hea ruumiõhu kvaliteedi ja ei tekita pinnale nö kilekihti.
Seetõttu on lubivärvid eriti sobilikud kasutamiseks vanadel ajaloolistel hoonetel  nende säilimise seisukohast.
Lubja kõrge pH tõttu pärsib hallituse teket, on täheldatud ka lõhnasid neutraliseerivat toimet. 
Värv on ülimalt hea katvusega, see on saavutatud lubja õige töötlemise tehnolooglise protsessiga. Värv on valmiskujul ja sobiv koheseks kasutamiseks.  Toonitakse looduslike lubjapüsivate värvimuldadega.
Sobivad aluspinnad on kõik lubi- ja lubitsementkrohvid ning –pahtlid. Hea nakkevõime tõttu saab kasutada ka puitkiud- ja kuivkrohvplaatidel. 

Marmor-lubivärv, struktuurne

Kreidezeit marmor-lubivärv on lubi-sideainega värv, mida võib kasutada nii sise- kui väliruumis. Täiteainena sisaldab jahvatatud marmorit, mis annab värvile hea katvuse ja särava valge tooni. 
Erinevalt tavalisest lubja ja vee segust saab marmor-lubivärviga katva pinna tavaliselt kahe kihiga. 
Pind jääb tugev, matt ja loomulikult valge. On toonitav värvimuldadega, mille tulemusena loob pinnale iseloomuliku värvi intensiivsuse (värvi varieeruvus). Sobivateks aluspindadeks on kõik töötlemata mineraalsed krohvid, kivi- ja müüripinnad.  
Ideaalne värv niisketes ruumides tänu oma kõrgele pH-le.  

Pintsel- ja rullkrohv

Kaseiini sideainega krohv peenestruktuuriliste pindade tegemiseks. Krohvipinna tegemiseks on mitmeid võimalusi ning pealekandmiseks on võimalik kasutada nii pintslit kui rulli.  Erinevaid pinnastruktuure saab teha olenevalt segu konsistentsist ja pealekandmise viisist. Täidab aluspinna kerged ebatasasused. Ideaalne aluspind seinalasuuridele. Saab toonida kuni 10% kaalust kõigi Kreidezeit värvimuldade, mineraal- ja spinell-pigmentidega.

Pintsel- ja rullkrohv tootejuhend